LİHKAB Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Nedir ? Ne İş Yapar ?

 LİHKAB Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Nedir ? Ne İş Yapar ?

5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun gereği; il genelinde yetkili olmak üzere lisanslı mühendisin talep ettiği ilçede veya il merkezlerinde LİHKAB büroları kurulmuştur. Kadastro teknik işlemleri için işlem yapılacak taşınmazın bulunduğu ilde LİHKAB var ise bu işlemler lisanslı bürolara tarafından yapılmak ve takip edilmektedir. LİHKAB Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü lisanslama ve denetlemelerine tabii olduğundan kamu kurumu niteliğinde hizmet vermektedir. Lisanslı büroların, resmî çalışma saatleri içerisinde hizmete açık bulundurulması zorunludur. Talep edilen işi, mevzuatına uygun olarak gecikmeye meydan vermeden zorunlu haller dışında kamu hizmet standartlarındaki azamî iş bitirme süreleri içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.

Arsa veya arazinizde plan örneği, yer gösterme, aplikasyon, cins değişikliği, muhdesat, irtifak hakkı, birleştirme işlemlerinden herhangi birisini yaptırmak istediğinizde bulunduğunuz il/ilçede LİHKAB bürolarına başvurmanız gerekmektedir. Lisanslı Büro işlemlerinizi sizin adınıza Kadastro Müdürlüğü kontrollükleri de dahil gerçekleştirmektedir.

Taşınmazın ile ilgili aplikasyon, cins değişikliği, birleştirme(tevhit) gibi işlemler yaptırmak istiyorsanız https://kbu.tkgm.gov.tr/Iletisim adresinden taşınmazın bulunduğu il/ilçedeki lisanslı büroya başvuru yapmanız gerekmektedir.

Taşınmazınız ile ilgili yapacağınız işlemler için LİHKAB hizmet ücretlerini https://kbu.tkgm.gov.tr/LihkabHome#hizmet-ucret linkinden görüntüleyebilirsiniz.