Sık Sorulan Sorular

Tapu işlemleri, tapu ve web tapu başvuruları, tapu müdürlüklerinde yapılan işlemleriniz için sıkça sorulan soruları ve cevapları sizler için derledik. Tapu işlemleriniz için sıkça karşılaşılan sorulara ilişkin doğru ve güvenilir bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Tapu Satış, Tapu Devri işlemleri için gerekli belgeler nelerdir? Satış için ne kadar ücret öderim?

Tapunuzu devretmek, satmak için; Kimlik Belgesi, varsa vekaletname, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda), Emlak Beyan Değerini (Belediye Rayiç Değeri, Borcu Yoktur Belgesi) gösterir belge, Yabancının alıcı olduğu taşınmaz satışı işlemleri için taşınmaza ilişkin değerleme raporu.

Tapuda satış işlemi için; Satış Bedeli üzerinden (emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden) alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında (%2 + %2 olmak üzere toplamda %4) tapu harcı tahsil edilmektedir. Ayrıca işlem başına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ ‘nün her il/ilçe için ayrı ayrı belirlediği Döner Sermaye Ücreti tahsil edilir.

Tapuda Miras İntikali için gereken belgeler nelerdir?

Miras intikali için gereken belgeler: Kimlik Belgesi, varsa vekaletname, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda), Mirasçılık/Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği).

Taşınmazım e-devlet üzerinden, web tapu sisteminde görünmüyor. Ne yapmam gerekir?

E-devlet tapu bilgileri sorgulama sisteminden veya Web Tapu taşınmazlarım listesinde, evinizi/arsanızı/tarlanızı vb. taşınmaz bilgilerinizi görebilmeniz için T.C Kimlik Numaranızın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ‘nde kayıtlı olması gerekmektedir.

Eğer tapunuzu sistemden göremiyorsanız, e-devlet sayfanızda bulunan ”BEYANDA BULUNUN” kısmından ilgili Tapu Müdürlüğüne beyanda bulunabilir ya da Web tapu sisteminden düzeltme, T.C. Kimlik Numarası eşleştirme başvurusu yaparak düzeltebilirsiniz.

Web Tapu’da, E-devlet üzerinde kendime ait olmayan bir taşınmaz mal görünüyor, ne yapmam gerekir?

Web Tapu sisteminde veya E-devlet üzerinde kendinize ait olmayan taşınmaz bilgisi görmeniz durumunda, Web tapu sisteminden, Alo 181 Tapu ve Kadastro Hizmet Hattımızı arayarak ya da size en yakın Tapu Müdürlüğüne giderek taşınmaz bilgilerini söylemeniz, durumu anlatmanız halinde gerekli incelemeler yapılarak durumu düzeltilmektedir.

Tapumu kaybettim, Tapu Senedini bulamıyorum. Ne yapmam gerekir?

Öncelikli e-devlet üzerinden veya webtapu sisteminden taşınmaz bilginizi görüntüleyebiliyorsanız, tapu senedinizin elinizde olmaması herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.

Fakat herhangi bir kurum veya kendi işiniz için tapu senedine ihtiyacınız varsa Web tapu sisteminden Resmi Belge İşlemleri menüsünden tapu müdürlüğüne gitmeden tapu senedi, tapu kaydı belgesini alabilirsiniz. Dilerseniz web tapu sisteminden Rapor ve Belgeler başvurusu yaparak ya da size en yakın tapu müdürlüğüne giderek Tapu Senedi, Tapu Kaydı belgesini alabilirsiniz.

İpotekli, Hacizli taşınmazımı tapuda devredebilir miyim? Satış yapılabilir mi?

İpotek/rehin veya haciz şerhi bulunan bir taşınmazı eğer taşınmazın alan kişi/alıcı kabul ediyorsa, tapuda satışında herhangi bir engel yoktur. Ancak taşınmazda ipotek ve haciz yeni mal sahibinin adına da olsa devam eder. İpotek alacaklısı banka veya haciz lehtarı icra dairesi ipotek veya haciz terkin edilmeden/kaldırmadan taşınmazda ipotek rehini ve haciz şerhi durur ve devam eder.

Kamu Haczi bulunan bir taşınmazın ise, alıcı kabul etse dahi tapuda satış işlemi, devri yapılamaz.

Tapuda isim, soy isim veya baba adı yanlış yazılmış ya da kadınlar için evlenmekle/boşanmakla soy isim değişmiş ise, nasıl düzeltilir?

Web tapu sisteminden, Alo 181 Tapu ve Kadastro Hattından veya tapu müdürlüğüne bizzat başvuru yapılarak, belgelerinizle (mahkeme kararı, kimlik belgesi, nüfus kayıt örneği) başvuru yaparak yazım hatasını veya değişikliği düzeltebilirsiniz.

Tapuda işlem yaparken ehliyet, kurum kartı, pasaport geçerli mi?

Tapu Müdürlüklerinde Türk Vatandaşları için yalnızca T.C .Kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Avukat kimliği, Milletvekili kimliği, Mavi Kart belgeleri geçerlidir. Ayrıca barkodlu-karekodlu veya ıslak imzalı-mühürlü olarak düzenlenen her iki Geçici Kimlik Belgesi de geçerlidir.

Tapu Müdürlüklerinde Yabancı Uyruklular için ise yalnızca Kimlik Bilgileri Beyanı Formunun yanında Pasaport belgesi geçerlidir. Latin alfabesi dışındaki alfabelerin kullanıldığı pasaport ve yabancı ülke kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi gerekli olup, Latin alfabesine göre düzenlenmiş pasaport veya ülke kimliklerinin Türkçe tercümesi gerekli değildir.

Tapu işleminde fotoğraf gerekli mi?

Tapu işlemleri için düzenlenen resmi senetlere fotoğraf yapıştırılmasına ilişkin düzenlemeler 2019 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Bu sebeple tapu müdürlüklerinde yapacağınız tapu işlemleriniz için fotoğrafa gerek yoktur.

Fakat tapu satışı işleminizi, devrinizi noter aracılığıyla yapacaksanız, noterlerde düzenlenen satış sözleşmelerinde fotoğraf gereklidir.

Ayrıca alıcının talep etmesi halinde tapu senetlerine fotoğraf yapıştırılması mümkün bulunmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) nedir? Tapu işlemlerinde hangi taşınmazlara DASK yaptırılması gerekir?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Tapuda Kat İrtifakı olarak kayıtlı bağımsız bölümlerde DASK zorunlu değildir.

Tapu İşlemlerinde sağlık raporu için 65 yaş sınırı var mıdır? Sağlık raporu hangi durumlarda istenir?

Tapu işlemlerinde Sağlık Raporu istenilmesinde yaş sınırı yoktur. Tapu Müdürlüğü, başvuru sahibinin sözlerinden, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı noktasında şüpheye düşerse resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında sağlık raporu ister.

İpotek borcumu ödedim. Taşınmazımdaki ipoteği kaldırmak için ne yapmam gerekir ?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü E-Terkin uygulaması ile bankanıza başvurarak ipoteği terkin edebilirsiniz. E-Terkin ile tapu müdürlüğüne gitmeden ipotek kaldırma işlemlerinizi bankanız ile yapabilirsiniz. Eğer banka tarafından bu işlem gerçekleştirilemiyorsa ipotek terkin evrakının banka tarafından elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi halinde, Tapu Müdürlüğü tarafından terkin işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerde tapu terkin harcı ücretini ödemeniz gerekmektedir.

İstanbul’da taşınmazım var, ben ve alıcı Rize’deyiz. Satış işlemini Rize’den yapabilir miyiz?

Tüm tapu müdürlükleri yetki alanı dışında tapu işlemi yapmaya yetkilidir. Başka bir il/ilçe ‘de bulunan taşınmazınızı başka bir tapu müdürlüğüne başvuru yaparak satış işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Takyidat nedir? Takyidatlı tapu kaydı örneği nasıl alınır?

Takyidat; Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.

Tapu üzerinde bulunan bazı takyidatlar; haciz, ihtiyati haciz, kamu haczi, intifa hakkı, 3083 Sayılı Kanunun 6. maddesine göre kısıtlıdır belirtmesi, ihtiyati tedbir, aile konutu şerhi, 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıdır belirtmesi, Davalıdır beyanı, Yönetim Planı belirtmesi, irtifak hakkı, Tedaş lehine irtifak hakkı, 2942 Sayılı Kanunun 7. maddesi belirtmesi, 2942 Sayılı Kanunu 31/B maddesine göre şerh, İzaleyi Şuyuu Şerhi, İİK 150/c göre ipoteğin paraya çevrilmesi şerhi, rehin, ipotek vb. şeklindedir.

Takyidatlı Tapu Kaydı örneği alınması; Web tapudan başvuru yapılarak tapu müdürlüğüne gitmeden Resmi Belge İşlemleri menüsünden alınabilir ya da tapu müdürlüğüne başvurarak takyidatlı tapu kaydını alabilirsiniz.