Satış Suretiyle Pay Temliki İşlemi Nedir ? Tapuda Miras Payının Devri Nasıl Yapılır ?

 Satış Suretiyle Pay Temliki İşlemi Nedir ? Tapuda Miras Payının Devri Nasıl Yapılır ?

Miras kalan taşınmazların mirasçılara elbirliği halinde intikal etmesinin ardından mirasçılardan birinin, miras payını iştirak (elbirliği) bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi işlemidir. Bir başka ifade ile mirasçıların kendi aralarında paylarını birbirine satması ya da temlik etmesidir.

Elbirliği halindeki mülkiyette hissedarların payları açıkça belli olmadığından üçüncü kişilere ayrı ayrı satış yapamazlar. Ancak kendi aralarında birbirlerine paylarını satabilirler / temlik edebilirler. Bu işleme tapuda Satış Suretiyle Pay Temliki işlemi denmektedir.

Örneğin;  miras yoluyla intikal etmiş bir taşınmazda 4 tane hissedar bulunsun, bunlar A, B, C ve D isimli kişiler diyelim, bu kişiler elbirliği halinde hissedarlar olduğundan dışarıdan bir kişiye ayrı ayrı paylarını satamazlar, fakat A kişisi B’ye veya C ve D kişisi A’ya gibi birbirleri arasında paylarını devredebilirler.

Satış Suretiyle Pay Temliki işleminde bu hususlar dışında Satış İşlemine ilişkin esaslar uygulanır. Bu işlemde tapu harcı payını devreden kişinin hissesine düşen miktar üzerinden alınır, yani A kişisi payını B’ye devrediyorsa ve A’nın gizli hissesi ¼ ise taşınmazın tamamının bedeli 100.000 TL ise ¼ olan 25.000 TL üzerinden tapu harcı ödenmesi gerekir.

Gerekli BelgeAçıklama
Kimlik BelgesiWeb Tapu Başvurularında yalnızca imza aşamasında yanınızda olması yeterlidir.
Vekil var ise vekaletname aslı.Web Tapu Başvurularında sisteme yüklenmeli, imza aşamasında aslı müdürlüğe verilmelidir.
  Emlak Beyan (Rayiç) Değerini gösteren belge.Web Tapu Başvurularında sisteme yüklenmeli, imza aşamasında aslı müdürlüğe verilmelidir.
  
Satış/Pay Temliki İşleminde Tapu Harcı ve Döner Sermaye Ücreti
Tapu Harcı (%2 + %2 – Binde 20 + Binde 20)Emlak Beyan (Rayiç) Değerinden az olmamak üzere taşınmazın satış bedeli üzerinden payını devreden ve devralan için ayrı ayrı %2 ve % 2 oranında, yani toplamda % 4 tapu harcı ödenir.  
Döner Sermaye ÜcretiHer Tapu İşlemi için Döner Sermaye ücreti ödenir. Döner Sermaye Ücreti her yıl ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Döner Sermaye Ücret Listesi için Tıklayınız.
Satış Suretiyle Pay Temliki