Kadastro

Plan Örneği Nedir ?

Bir parselin komşu parsellerle sınır doğrultularını, pafta ve parsele ait bilgileri içeren bir belgedir. Parselin tescilli tapu planından (Tescilli haritasından/paftasından) aynen alınan örneğidir. Devamını oku

Kadastro

Parselasyon Nedir?

İmar veya toplulaştırma parselleri oluşturmak amacıyla, mevcut parsellerin yeniden düzenlenmesi işlemidir. Parselasyon işlemi ile bir bölgedeki kadastro parsellerinin uygulamaya alınarak imar parselleri oluşturulmasıdır. Devamını oku