Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır ?

 Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır ?

Miras kalan taşınmazların tapuda miracılar adına intikal işlemi yapıldıktan sonra taşınmazların tamamı veya bir kısmı için tüm mirasçılar aralarında düzenlendiği miras taksim sözleşmesi ile tapu müdürlüğüne başvurarak mirasın taksimini yapabilirler. Bu işlemde tüm mirasçıların pay veya taşınmaz alması gerekmektedir. Tapuda düzenlenen resmi senet ile miras taksim sözleşmesinde belirtilen taşınmaz mallar, mirasçıların talebine göre paylaştırılır ve tüm mirasçıların tapu müdürlüğüne bizzat gelerek veya vekalet vererek vekilin imza atması ile işlem tamamlanır.

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği

Mirasçıların kendi aralarında yapmış olduğu yazılı sözleşmede herhangi bir şekil şartı olmadığından; tapu müdürlüğünde taksim/paylaşma işleminin doğru ve eksiksiz hazırlanması için açık ve anlaşılır bir liste yapılması tapudaki işlemleriniz için önemlidir.

Bu kapsamda aşağıda örnek bir Miras Taksim Sözleşmesini sizler için hazırladık, bu dosyayı kendi taşınmazlarınız ve paylaşımınıza göre düzenleyerek imzaladıktan sonra miras taksim başvuru belgeniz olarak tapu müdürlüğüne sunabilirsiniz.

Miras Taksim Sözleşmesi için aşağıdaki word dosyasını indirerek kendiniz yeniden düzenleyebilirsiniz.