Mirasın İntikali İşlemi Nedir ? Tapuda İntikal Nasıl Yapılır ?

 Mirasın İntikali İşlemi Nedir ? Tapuda İntikal Nasıl Yapılır ?

Miras, bir kişinin ölümü durumunda geride bıraktığı mal varlığıdır. Bu mal varlığındaki taşınmazların/gayrimenkullerin mirasçılar adına tescili ve nasıl paylaşılacağı, Türkiye’de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Tapu Müdürlükleri tarafından yürütülen bir işlemdir. Peki, gayrimenkullerin için mirasın intikali tapuda nasıl yapılır? Detayları yazımızın devamında…

Tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz malların (arsa, tarla, bağ, daire, mesken, dükkan vb.) malikin / mal sahibinin ölümü halinde, miras hakkının mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinde (mirasçılık belgesinde) belirtilen mirasçılar adına tescili işlemine mirasın intikali denir. Mirasın İntikali işlemi yapılmadan, ölünün üzerinde kayıtlı olan taşınmaz mallarda herhangi bir tapu işlemi (mirasın taksimi / paylaşma, satış, bağış vb.) mirasçıları tarafından yapılamaz.

Bu sebeple tapu müdürlüklerinde çok sayıda gerçekleştirilen mirasın intikali işlemi için gerekli belgeler nelerdir, bu belgelerin özellikleri nedir, bu çalışmamız ile hızlı, kolay ve anlaşılır şekilde öğreneceksiniz.

Miras işlemleriniz için öncelikle miras bırakan kişiye ait mirasçılık belgesi / veraset ilamı Sulh Hukuk Mahkemesi veya Noterden alınması gerekir. Mirasçılık belgesi, bir kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı mal varlığının mirasçılarının kim olduğunu ve mirasçılara ait paylarını gösteren resmi bir belgedir. Mirasçılık belgesi almak için Noterler veya Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurabilirsiniz. Mirasçılık belgesi alabilmeniz için; mirasçılardan herhangi biri Nüfus Kayıt Örneği ve Ölüm Belgesi ile Notere veya Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapması gerekmektedir.

Miras İntikali için gerekli olan bir değer belge ise Veraset ve İntikal Vergisinin kesildiğine/ödendiğine ilişkin mal müdürlüğü/vergi dairesinden alınan yazıdır. Kısaca V.İ.V ilişiği de denilen bu belgeyi temin etmek için; vefat edene ait ticari sermaye, otomobil, mevduat, sigorta, gayrimenkul bilgileri vb. mal varlığı unsurlarının beyan edilmesi gerekmektedir. Taşınmaz mallar için beyannamenize istinaden varsa vergi dairesine gerekli ödemeler yapıldıktan sonra V.İ.V belgesi elektronik ortamda gayrimenkullerin bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderilir. İsterseniz bir nüshasını alarak Miras İntikali işlemlerinde tapu müdürlüğüne ibraz edebilirsiniz.

Tapuda Miras İntikali İçin Gerekli Olan Belgeler

Gerekli Belge Açıklama
Kimlik Belgesi Web Tapu Başvurularında yalnızca imza aşamasında yanınızda olması yeterlidir.
Vekil var ise vekaletname aslı. Web Tapu Başvurularında sisteme yüklenmeli, imza aşamasında aslı müdürlüğe verilmelidir.
  Mirasçılık / Veraset Belgesi Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınmış aslı.
Veraset ve İntikal Vergisi İlişiği Mal Müdürlüğü/Vergi Dairesinden ilişik kestirilmesi ile elektronik olarak tapu müdürlüğüne gönderilmektedir.
Mirasın İntikali İşleminde Tapu Harcı ve Döner Sermaye Ücreti
Tapu Harcı Tapuda İntikal İşleminde Tapu Harcı yoktur.
Döner Sermaye Ücreti Her Tapu İşlemi için Döner Sermaye ücreti ödenir. Döner Sermaye Ücreti her yıl ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Döner Sermaye Ücret Listesi için Tıklayınız.
Miras İntikali

Mirasın İntikali mirasçılara tapu sicilinde, elbirliği mülkiyet (verasette iştirak) veya paylı (müşterek) mülkiyet olarak iki şekilde tescil edilebilmektedir.

Miras Ortaklığından Doğan Elbirliği (İştirak) Halindeki Mülkiyet

Mirasçılardan birinin talebi ile yani mirasçılarından yalnızca bir kişinin tapuda imza atması ile, mirasçılık / veraset belgelerine göre taşınmaz malların mirasçılar adına elbirliği halinde, birlikte malik olarak, tescil edilmesidir. Bu şekilde tapuda intikal işlemi yapılan gayrimenkuller tüm mirasçıların birlikte (elbirliği ile) hareket etmesi halinde satılabilir, devredilebilir.

Paylı (Müşterek) Mülkiyet

Tüm mirasçıların katılımı ile yani tüm mirasçıların tapuda imza atması ile; mirasçılık / veraset belgelerine göre taşınmaz malların mirasçılar adına mirasçılık belgesindeki hisseleri / payları oranında tescil edilmesidir. Bu şekilde tapuda intikal işlemi yapılan gayrimenkullerde her bir mirasçı kendi payını kendi başına, istediği şekilde satabilir, devredebilir.