Kadastro

Plan Örneği Nedir ?

Bir parselin komşu parsellerle sınır doğrultularını, pafta ve parsele ait bilgileri içeren bir belgedir. Parselin tescilli tapu planından (Tescilli haritasından/paftasından) aynen alınan örneğidir. Devamını oku